Có nhiều câu trả lời, vì tình trạng ly thân ly dị, vì nạn ngừa thai, phá thai, vì các gia đình càng ngày càng sanh ít con, vì chủ nghĩa tiêu thụ, vì người trẻ ngày hôm nay quá bận bịu với việc học hành, với những cám dỗ về phim ảnh, sách báo, internet…cho nên càng ngày càng hiếm người đi tu. Nhưng ngoài những lý do vừa kể, tôi nghĩ còn có thêm ba lý do sau đây, đã và đang khiến cho ơn gọi đi tu làm linh mục làm tu sĩ bị suy giảm rất đáng kể.

Thứ nhất, vì những gương mù gương xấu từ hàng giáo sĩ và tu sĩ. Nó không chỉ là những vụ bê bối, những vụ tai tiếng, những vụ kiện tụng…liên quan đến vấn đề ngược đãi và lạm dụng tình dục, nhưng nó còn là những thái độ sống thiếu khiêm tốn, thiếu đạo đức, thiếu khôn ngoan, thiếu lịch sự, thiếu nhân bản và thiếu bác ái của hàng giáo sĩ và tu sĩ. Bạn cứ nghĩ thử xem…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu