Những Nguy Hiểm Khi…Hungry

Đức Giê-su ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi …”(Mt 4:1-3). Bạn thấy có gì đặc biệt không? Tôi thấy có một điểm đặc biệt rất đáng chú ý, đó là việc Satan bám sát Chúa Giê-su trong bốn mươi ngày đêm, nhưng quỷ chỉ đến gần khi thấy Ngài đói mà thôi!

Tại sao ma quỷ chỉ đến gần Chúa Giê-su khi thấy Ngài đói? Là bởi vì Satan biết rằng, một con người khi bị cơn đói hành hạ, thì lý trí của người ta sẽ không còn đủ mạnh, trí khôn cũng chẳng còn đủ sáng suốt để phân biệt hay hoặc dở, đúng hay sai, tốt hay xấu … Nó nghĩ rằng Chúa Giêsu, sau bốn mươi ngày chay tịnh vừa đói vừa mệt, chắc chắn…Xin Bấm Tại Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*