"Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa?” (Lc 17:17-18). Tại sao chín người được chữa khỏi bệnh phong cùi không quay trở lại để cám ơn Chúa Giêsu? Có thể là bởi vì chín bệnh nhân đó vui mừng quá đỗi, phấn khởi quá sức, cho nên họ đã chạy ngay về đoàn tụ với gia đình, sum họp với vợ con sau những tháng ngày xa cách. Hoặc là bởi vì họ nghĩ, chỉ cần âm thầm tạ ơn Thiên Chúa là đủ rồi, không cần phải đến gặp Ngài để cám ơn nữa!

Nhìn người rồi nghĩ đến ta, bạn có bao giờ nghĩ rằng mình đang ở trong tình trạng như chín người phong cùi khi xưa không? Tôi nghĩ có những lần, và có lẽ không ít lần, tôi và bạn…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu