Suy Niệm & Chia Sẻ Lời Chúa

loi-chua

Tuân Phục Vua – JESUS!

DEATH: Chuyện Bình Thường Mỗi Ngày

Hãy Nói Cho Người Ta Biết Về…Jesus Christ! P2

Hãy Nói Cho Người Ta Biết Về…Jesus Christ! P1

Ba Cách…Service P2

Ba Cách…Service P1

Cái Gì Quý Nhất Trên Đời?

Nhất Mẹ!

Con Thuyền

Mẹ Tôi

Những Nan Đề – Đời Sống Linh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

  • About Us

    Ansgar Pham Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 đọc thêm....Read More