Sưu Tầm Đó Đây

Hai "Ăn Mày" Đi Đám Cưới

Bỏ Qua Oán Hờn

Cưới Vợ Trẻ

Đức Thánh Cha Phaolo II & Linh Mục Hành Khất

Jennifer Bricker – a gymnast born without legs

Huấn Từ Của Đức Giáo Hoàng Phao-lô Đệ Lục Lễ Thánh Gia Thất

Kinh Lạy Cha

Linh Mục Lấy Vợ

Pope John Paul II & the Beggar Priest

Speech on Abortion by a 12 year-old

Tình Yêu Của Người Mẹ Nhật Bản

Từ Bi Với Mình

Vợ Chồng Không Được Giận Nhau 

What Is Love?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

  • About Us

    Ansgar Pham Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 đọc thêm....Read More