Sức Mạnh Của…God’s Word

Bạn có biết ai là người nghèo nhất thế gian không? Chính là Chúa Giêsu đấy! Ngài là người thực sự sống nghèo, và Ngài cũng yêu thích đời sống khó nghèo.

• “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8:20).

• “Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại" (Lc 14:13-14).

Nói tóm lại, Chúa Giêsu là người nghèo, nghèo lắm! Nghèo như vậy đấy nhưng Ngài lại có một sức thu hút rất lạ lùng. Thánh Gioan tường thuật lại rằng…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.


Hit Counter by http://yizhantech.com/