Rộng & Hẹp – Wide & Narrow

Càng sống ở đất nước văn minh, và tiến bộ như ở Hoa Kỳ này lâu bao nhiêu, thì tôi lại thấy càng có những sự kỳ quặc và hỗn loạn về mặt luân lý đạo đức nhiều bấy nhiêu! Tôi xin đơn cử ra đây một vài ví dụ:

• Người ta kêu gào, biểu tình, không cho học sinh cầu nguyện trong trường học, cấm treo Thánh Giá và Mười Điều Răn nơi công cộng.

• Đàn ông cưới con giai, đàn bà cưới con gái, rồi sau đó gân cổ lên đòi xã hội công nhận họ là những cặp vợ chồng bình thường. Hôn nhân của họ phải được công nhận giống y như một người nam lấy một người nữ vậy.

• Một số phụ nữ kéo nhau lên một chiếc du thuyền lênh đênh trên sóng nước, rồi sau đó cử hành lễ tấn phong cho nhau lên hàng…tư té! Tự cho mình là linh mục đời đời!

Ngày hôm nay, có nhiều người không thích đi trên con đường GIÊSU, lý do rất đơn giản, là bởi vì…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*