Quên Đi Quá Khứ – CN2MVA

second sunday candleCái tốt cái đẹp của người khác thì mình sẽ không nhớ kỹ đâu! Nhưng lỗi lầm, khuyết điểm, tật xấu của người khác thì bạn và tôi sẽ nhớ không bao giờ quên, nhớ dai lắm. Có nhiều khi bạn và tôi ghi khắc những khuyết điểm và lầm lỗi của người khác vào tâm trí cho đến khi vĩnh biệt cõi đời này luôn…Bạn đồng ý không? Không ổn đâu! Con đường của Chúa sẽ vẫn còn đó những ghồ ghề, lổm chổm, ổ gà, ổ voi bởi vì những THÀNH KIẾN, NHỚ DAI tội của người. Mùa Vọng là thời gian thay đổi, sửa chữa…Continue Reading…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*