Priesthood Sunday

priesthoodBạn có biết tại Hoa Kỳ có một Chúa Nhật gọi là Priesthood Sunday không? Ý nghĩa và mục đích của ngày Priesthood Sunday là gì? Nếu bạn chưa bao giờ nghe qua hay chưa hiểu rõ về ngày này…Continue Reading…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*