Phêrô & Phaolô: Who Are They?

Bạn có biết hai vị Đại Thánh Phê-rô và Phao-lô mà chúng ta mừng kính hôm nay là ai không?

• Là người nhút nhát, nghe thấy chuyện máu đổ, đầu rơi là bắt đầu…bàn rùn ngay lập tức: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” (Mt 16:23).

• Là người hay nói liều và mất uy tín. “Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không” (Mc 14:29). Thế nhưng khi Chúa bị bắt, ông đã bỏ của chạy lấy người. Tệ hơn nữa, ông còn thề độc, chối bai bải không biết Thầy mình là ai cả! (Mt 26:70).

• Là người cuồng tín, bàn tay đã từng nhuốm máu nhiều người trong dân thánh…[ông] đã rảo khắp các hội đường, dùng cực hình cưỡng bức [các tín hữu] phải nói lộng ngôn…đã giận dữ quá mức đến nỗi sang cả các thành nước ngoài mà bắt bớ họ” (CV 26:10-11).

Vậy mà Thiên Chúa đã tuyển chọn và giao cho hai ông những sứ mạng thật lớn lao và quan trọng. Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*