Patience: Một Nhân Đức Cần Có

Có nhiều mẫu gương kiên nhẫn được ghi lại trong Kinh Thánh.

• Thiên Chúa hứa sẽ cho ông Abraham trở thành cha của một dân tộc vĩ đại khi ông 75 tuổi: “Dòng dõi ngươi nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển” (St 22:17), thế nhưng mãi đến khi được 100 tuổi, ông mới có được một đứa con trai đầu lòng là I-xa-ác (St 18:10).

• Ông Gia-cóp đã kiên nhẫn làm không công cho ông bố vợ tới 14 năm mới cưới được cô Ra-khen (St 29:26- 27).

• Ông Giu-se, người con trai yêu dấu của Gia-cóp đã nhẫn nhục chịu đựng đau khổ, bị bán làm nô lệ, bị tù đày, bị vu oan cáo vạ…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*