Tại Sao Phêrô, Giacôbê & Gioan Lại Được Chúa Giêsu…Favor?

Bài Phúc Âm hôm nay tường thuật rằng, khi thực hiện phép lạ cho con gái ông trưởng hội đường Gia-ia sống lại từ cõi chết, Chúa Giê-su không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an (Mc 5:35-37). Mà không phải chỉ có một lần đâu nhé! Còn hai lần khác nữa, thánh Mác-cô kể lại rằng, Chúa Giê-su đã chiếu cố một cách rất...

Nói Thật…Cost Him His Head!

Ông bà ta thường hay nói: “Sự thật thì mất lòng.” Còn trong trường hợp của Thánh Gioan Tẩy Giả mà Giáo Hội mừng Sinh Nhật hôm nay thì nói thật mất … đầu. Có lẽ vì vậy cho nên có một số người đã thinh lặng, đã không dám nói lên sự thật, hay tệ hơn nữa, đã nói sai sự thật để khỏi mất … lòng người ta chăng? - Ông bà Hai biết rất rõ con trai và con dâu của &oci...

Cầu Nguyện Cho Dân Tộc & Quê Hương Việt Nam

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân ái, là Đấng an bài mọi sự. Xin nhìn đến mảnh đất mà Chúa đã ban cho các bậc tổ tiên, nơi chúng con đang sống. Xin ban cho hết thảy mọi người biết tìm lợi ích chung, xin cho các nhà lãnh đạo chính quyền ơn khôn ngoan sáng suốt, để họ biết tôn trọng nhân quyền, tôn trọng tự do tôn giáo, biết nỗ lực bảo vệ và gìn giữ lãnh thổ giang sơn... Xin Bấm Vào Đ&acir...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.


Hit Counter by http://yizhantech.com/