Ông Phú Hộ Mắc Tội Gì Vậy?

Bạn có biết ông phú hộ đã phạm tội gì mà vừa qua đời xong, ông ta đã bị đày ngay xuống âm phủ như vậy không? Có người nói rằng bởi vì ông ta phạm tội … GIÀU. Bạn nghĩ sao? Giàu là một cái tội ư? Bộ cứ hễ ai giàu có, sung sướng và hạnh phúc ở đời này như ông phú hộ thì sẽ bị đày xuống âm phủ sao? Tôi không nghĩ như vậy, bởi vì tôi thấy Kinh Thánh ghi lại rằng, ...

Tôi Đang Tôn Thờ Ai?

“Tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khoẻ của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý, có tiền là có lý, lời nói sẽ rất ư là nặng ký, nhưng cuộc đời ta sẽ uổng phí và sẽ bị nó đè cho bẹp dí…” Có thực sự đồng tiền có một sức mạnh vạn năng như vậy không? Có đấy! Đồng tiền có một sức h&...

Lòng Thương Xót & Compassion of God

Đọc dụ ngôn Con Chiên Lạc trong Tin Mừng của Thánh Luca xong, tôi thấy thật khó hiểu, nếu không muốn nói là hơi khó chịu một chút. Bạn biết tại sao không? Là bởi vì không có ai mà làm như vậy cả! Bạn cứ nghĩ đi, nếu bạn có một trăm con chiên mà chỉ có một con đi lạc, thì bạn có để chín mươi chín con chiên khoẻ mạnh, béo tốt và lành lặn ở nơi đồng không mông quạnh như vậy để đi t...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.