Mừng Xuân Canh Tý – Happy Lunar New Year!

Chúc cho năm mới Làm ăn sinh lợi Có giờ nghỉ ngơi Tâm hồn thảnh thơi Miệng luôn tươi cười Nguyện xin Chúa Trời Chở che chúc phúc. Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp ...

Có Tiêu Diệt Sự Chia Rẽ, Phân Ly & Schism?

“Anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau.” Bạn thấy thực hiện được lời mời gọi sống hiệp nhất của thánh Phao-lô có dễ không? Tôi thấy khó quá! Khó là bởi vì sự chia rẽ, phân ly & bè phái đã xuất hiện trong lịch sử loài người quá lâu rồi. Kinh Thánh cũng đã ghi lại những vụ chia rẽ trong G...

Thánh…Holy!

Bạn có biết tại sao những vật dụng dùng trong việc phụng tự như chén, dĩa, bánh, bàn thờ, khăn lau chén lễ, khăn trải bàn thờ, lại có tên là chén thánh, dĩa thánh, bánh thánh, bàn thánh, và khăn thánh như vậy không? Là tại vì những vật dụng đó đã được THÁNH HÓA & được DÀNH RIÊNG để chỉ dùng trong THÁNH LỄ, cho việc phụng tự cho nên mới có chữ THÁNH đi kèm t...