Những Nạn Đề – Vietcatholic

Nhận thấy bài viết dưới đây của Linh mục Ansgar Phạm Tĩnh, ở Vancouver, Canada dựa trên bài viết của Gs Trần Ngọc Đỉnh liên quan đến “Đời Sống Linh Mục” với những phân tích sâu sắc có nền tảng dựa trên những nguồn tài liệu quý báu trong Giáo Hội, với sự đồng ý của Cha Ansgar Phạm Tĩnh, chúng tôi xin trích đăng lại bài phần tích nầy trên trang News của Vietcatholic.net. Continue Reading... ...

Priesthood Sunday

Bạn có biết tại Hoa Kỳ có một Chúa Nhật gọi là Priesthood Sunday không? Ý nghĩa và mục đích của ngày Priesthood Sunday là gì? Nếu bạn chưa bao giờ nghe qua hay chưa hiểu rõ về ngày này...Continue Reading... ...

Linh Mục Và Giáo Dân – CN30C

Có người nói rằng linh mục và giáo dân chẳng có gì khác biệt cả, ai cũng như ai! Đúng vậy! Linh mục cũng giống như giáo dân, cũng là con cái Chúa, cũng được Chúa yêu thương, cứu chuộc, và cả hai cũng đều có cùng chung một mẫu số chung, đó là sự yếu đuối, mỏng giòn, tội lỗi ... Thế nhưng có một vài cái khác biệt đấy, mời bạn đọc tiếp để biết những sự khác biệt giữa các linh mục và giá...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.