Lễ Các Linh Hồn

Đối với niềm tin vào Thiên Đàng - Luyện Ngục và Hỏa Ngục, người ta có nhiều thái độ khác nhau, bạn có tin rằng có Thên Đàng-Luyện Ngục và Hoả Ngục không?  Continue Reading... ...

Những Nạn Đề – Vietcatholic

Nhận thấy bài viết dưới đây của Linh mục Ansgar Phạm Tĩnh, ở Vancouver, Canada dựa trên bài viết của Gs Trần Ngọc Đỉnh liên quan đến “Đời Sống Linh Mục” với những phân tích sâu sắc có nền tảng dựa trên những nguồn tài liệu quý báu trong Giáo Hội, với sự đồng ý của Cha Ansgar Phạm Tĩnh, chúng tôi xin trích đăng lại bài phần tích nầy trên trang News của Vietcatholic.net. Continue Reading... ...

Priesthood Sunday

Bạn có biết tại Hoa Kỳ có một Chúa Nhật gọi là Priesthood Sunday không? Ý nghĩa và mục đích của ngày Priesthood Sunday là gì? Nếu bạn chưa bao giờ nghe qua hay chưa hiểu rõ về ngày này...Continue Reading... ...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.