Hãy Trở Về Với Thiên Chúa!

“Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta … Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không [bao giờ] ruồng bỏ ngươi” (Ge 2:12; Dt 13:5) Nếu hôm nay bạn nghe được lời mời gọi tha thiết này của Thiên Chúa, thì tôi và bạn hãy mau mau quay trở về với Ngài ngay ngày hôm nay đi. Đừng để Ngài phải mòn mỏi chờ đợi chúng mình nữa! Xin bấm vào đây để đọc tiếp... ...

Thờ Tiền Bạc…Lợi Hay Hại?

Trong thời buổi văn minh tiến bộ, và trong một xã hội tự do dân chủ ở Hoa Kỳ, Canada, Úc, Đức, Pháp, Thụy Sĩ ... này, bạn có tin rằng có một chế độ nô lệ mới đang phát triển, đang lớn mạnh và đang tràn lan khắp mọi nơi không? Có đấy! Ngày hôm nay, nhiều người, rất ... là nhiều người, nhiều khi có cả tôi và bạn trong đó nữa, đang làm nô lệ cho TIỀN BẠC, cho CỦA CẢI VẬT CHẤT mà mình vẫn không hay không biết t&iacut...

THA THỨ HAY TIẾP TỤC HẬN THÙ?

Bạn có biết tại sao những sự thù hằn, oán hận đã và đang liên tục tồn tại trong mỗi cá nhân, trong gia đình, trong sở làm, trong văn phòng, nơi học đường và trong xã hội … từ ngày này qua tuần nọ, từ tháng này qua năm kia, từ thế hệ này đến thế hệ khác như vậy không? Có nhiều lý do lắm, nhưng tôi nghĩ, sở dĩ sự hận thù cứ còn mãi, và người ta cứ ôm ấp những hận thù, ghét rơ nhau ho&...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.