Bạn có biết ông phú hộ đã phạm tội gì mà vừa qua đời xong, ông ta đã bị đày ngay xuống âm phủ như vậy không? Có người nói rằng bởi vì ông ta phạm tội … GIÀU. Bạn nghĩ sao? Giàu là một cái tội ư? Bộ cứ hễ ai giàu có, sung sướng và hạnh phúc ở đời này như ông phú hộ thì sẽ bị đày xuống âm phủ sao? Tôi không nghĩ như vậy, bởi vì tôi thấy Kinh Thánh ghi lại rằng, Tổ Phụ Abraham, là một người rất giàu, ông có nhiều súc vật và vàng bạc (St 13:2). Còn Vua Sa-lô-môn nữa, ông là người trổi vượt hơn tất cả các đế vương trên mặt đất về sự giàu có và khôn ngoan … (2 Sbn 9:22). Đó là chưa kể ông Job, ông Gia-cóp, vua Đa-vít … toàn là những người giàu. Như vậy rõ ràng giàu không phải là một cái tội. Ông phú hộ bị phạt xuống âm phủ là vì tội khác, chứ không phải là tội giàu! Theo tôi, ông phú hộ trong dụ ngôn đã phạm tội ÍCH KỶ & KEO KIỆT.

Thật vậy, dụ ngôn kể lại rằng, khi còn sống, ông phú hộ đã BIẾT anh Lazaro rất rõ, bằng chứng là ở dưới âm phủ, ông ta đã kêu lên rằng…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu