Theo thống kê của www.Trendrr.net có 10 quốc gia có tỉ lệ ly dị cao nhất trên thế giới trong năm 2018 là Belgium 71%, Portugal 68%, Hungary 67%, Czech Republic 66%; Spain 63%, Luxembourg 60%, Estonia 58%, Cuba 56%, France 55%, và Hoa Kỳ 53%. Đứng trước tình trạng ly dị như vậy, các chuyên gia cố vấn về gia đình, và các bác sĩ tâm lý đã đưa ra rất nhiều những lời khuyên, những phương pháp và những cách giải quyết khi vợ chồng bất hòa, khi xảy ra những sự xung đột … Ví dụ như vợ chồng đừng nên quan tâm tới việc ai làm ra được nhiều tiền hơn ai, vợ chồng hãy có ít nhất là một sở thích chung, hãy chia sẻ công việc trong nhà, tôn trọng nhau khi có tranh luận … Nhưng tôi nghĩ, để có thể giảm thiểu được tình trạng ly dị, bên cạnh những lời khuyên của các cố vấn và của các chuyên gia về gia đình, các đôi vợ chồng cần phải noi gương và học hỏi thêm ở nơi Thánh Gia Thất ba nhân đức: SỐNG AN PHẬN – VÂNG PHỤC & THINH LẶNG…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu