Niềm Tin Vào…Eucharist

Ngày xưa, Chúa Giê-su có nhiều đệ tử lắm, thánh Luca ghi nhận rằng có tới Bảy Mươi Hai môn đệ! “Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ…” (Lc 10:1). Bảy mươi hai người này là những người được Chúa Giê-su yêu thương, tin tưởng, và trao cho quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực ma quỷ… (Lc 10:17,19). Thế nhưng khi vừa nghe Chúa Giêsu nói: “Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi….” (Ga 6:55-56)…thì nhiều người trong số họ đã phản đối ra mặt: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi…[Sau đó họ đã] rút lui, không còn đi theo Người nữa” (Ga 6:60-66).

Cũng giống như các môn đệ của Chúa khi xưa, ngày hôm nay, có rất nhiều người không tin rằng…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*