Mừng Lễ Tạ Ơn – Happy Thanksgiving!

Kính chúc quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em giáo dân cũng như thân bằng quyến thuộc xa gần: 

Luôn sống trong tâm tình tạ ơn Chúa, và cám ơn người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.