Kính chúc quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em giáo dân cũng như thân bằng quyến thuộc xa gần: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu