Mừng Lễ Tạ Ơn…Happy Thanksgiving!

Kính chúc quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em giáo dân cũng như thân bằng quyến thuộc xa gần: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*