Đọc dụ ngôn Con Chiên Lạc trong Tin Mừng của Thánh Luca xong, tôi thấy thật khó hiểu, nếu không muốn nói là hơi khó chịu một chút. Bạn biết tại sao không? Là bởi vì không có ai mà làm như vậy cả!

Bạn cứ nghĩ đi, nếu bạn có một trăm con chiên mà chỉ có một con đi lạc, thì bạn có để chín mươi chín con chiên khoẻ mạnh, béo tốt và lành lặn ở nơi đồng không mông quạnh như vậy để đi tìm một con chiên lạc đàn, gầy còm, và què quặt không? Bỏ chín mươi chín con chiên lành mạnh để đi kiếm một con chiên lạc thì có khác gì bỏ con tép để bắt con … vi trùng, ai mà lại làm như vậy?  Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu