Lâm Cảnh Nghi Nan – CN3MVA

adventwreath3Nếu đời sống đức tin của bạn đã từng hay đang trải qua những kinh nghiệm của nghi nan, của ngờ vực, của thất vọng…thì xin bạn hãy bình tĩnh, đừng qúa lo lắng, và cũng đừng quá tuyệt vọng. Bạn hãy xem Thánh Gioan Tẩy Giả đã nghĩ gì khi ông bị bắt giam, khi ông bị xiềng xích, bị cô lập khỏi với thế giới bên ngoài? Ông đã nghi ngờ về sứ mạng của ông. Ông hồ nghi cả những lời rao giảng hùng hồn, đầy sức thuyết phục của ông trước đó…Continue Reading…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*