Làm Chứng Nhân Cho Chúa Kitô Phục Sinh

AscensionSau khi sống lại từ cõi chết, và trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ của Ngài, trong đó có tôi và có bạn, một nhiệm vụ hết sức quan trọng và khá là nặng nề, đó là phải LÀM CHỨNG cho Ngài. "Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 28:47-48). Tuân theo mệnh lệnh của Thầy Chí Thánh Giêsu, các Tông Đồ, các môn đệ và các Kitô Hữu trong thời kỳ Giáo Hội sơ khai đã cố gắng làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh trong mọi hoàn cảnh và trong mọi nơi, mọi lúc. Xin bấm vào đây để đọc tiếp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*