Kiên Trì Cầu Nguyện – CN29C

baby-prayingTrên đời này, có một thành quả, hay một thành công nào đó mà ta không cần thời gian, chỉ cần một tíc tắc, chỉ cần một chớp mắt là ta có ngay lập tức trong tay không? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra cả! Làm gì thì làm, bạn và tôi cũng cần phải có thời gian, phải có sự kiên trì, và nhẫn nại. Vì thế cho nên ca dao tục ngữ Việt Nam ta mới có những câu chẳng hạn như: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”; “Kiến tha lâu cũng đầy tổ”; hay là “Chữ nhẫn là chữ tương vàng. Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu” hoặc là “Đi buôn lúc lỗ, lúc lời. Có công bền chí, có thời phất to.”  Continue Reading…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.


Hit Counter by http://yizhantech.com/