Kiên Nhẫn Khi…PRAY!

Ca dao tục ngữ Việt Nam ta có dạy: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”; hay là “Chữ nhẫn là chữ tương vàng. Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu” hoặc là “Đi buôn lúc lỗ, lúc lời. Có công bền chí, có thời phất to.” Kiên trì, và bền chí luôn luôn là chiếc chìa khoá mở cánh cửa của thành công! Ai cũng biết vậy! Thế nhưng! Trong việc cầu nguyện, khi khấn xin với Chúa thì người ta lại chả kiên nhẫn chút nào cả! Người ta, trong đó có tôi nữa, hễ mở miệng cầu xin gì là muốn Chúa ban cho ngay lập tức! Mình muốn Chúa phải nhanh lẹ như cái máy bán hàng tự động, khi bỏ vào một đồng, bấm một phát, là lập tức có lon nước ngọt nhảy ngay ra cho mình uống. Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*