Shine for JesusNghe đến đoạn Phúc Âm: "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian…" tôi liên tưởng ngay đến hai ngọn đèn đã toả ra cho thế gian thấy những ánh sáng tuyệt vời của YÊU THƯƠNG, PHỤC VỤ HẾT MÌNH VÀ TRUNG THỰC, LIÊM KHIẾT.  Hai ngọn đèn sáng ấy có tên là John Lee Tae Suk và Gernado Gamboa.  Xin bấm vào đây để đọc tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu