Làm như người Samari tốt lành trong dụ ngôn của Chúa Nhật hôm nay có dễ không? Tôi nói thật, sống trong một xã hội mà ở đó hở ra một chút là bị sue, động một tí là bị đưa ra tòa…thì việc thực thi lòng thương xót giống như người Samari không phải là chuyện đơn giản, nếu không muốn nói là cực kỳ khó khăn!

• Thấy một người già cả, và ngay cả người trẻ đi nữa, bị té ngã bên đường, bạn có dám chạy đến nâng người ấy đứng dậy không? Tôi thì chắc là không dám rồi, lỡ mình đỡ không đúng kiểu, nâng không đúng cách, nạn nhân bị gẫy xương hay bị té thêm lần nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra?  Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu