Hãy Chuẩn Bị Cho…Life After Death

Bạn có biết có bao nhiêu người trên thế giới này tin rằng chết không phải là hết, nhưng còn có sự sống đời sau không? Chẳng ai biết chính xác cả! Nhưng tôi tính thế này, lấy tổng số 7.7 tỉ người trừ đi 500 triệu người vô thần, thì còn khoảng trên dưới 7 tỉ 200 triệu người tin vào Thượng Đế, mà cứ sự thường mà nói, hễ tin vào Thượng Đế có nghĩa là tin vào đời sau. Như vậy, tôi có thể đoán, số người tin vào sự sống đời sau có khoảng 5-7 tỉ người.

Nhưng nếu hỏi có bao nhiêu người trong số 5-7 tỉ này có sự chuẩn bị cho đời sau của họ, thì tôi e rằng, con số đó sẽ không nhiều cho lắm, nếu không muốn nói là rẩt thấp!

Tin rằng có đời sau, có sự sống vĩnh hằng sau khi ta từ giã cõi đời này, mà ta lại…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*