Giàu Là Phúc Hay Là…SIN?

Tôi xin trả lời ngay, không ngần ngại, cũng không do dự: GIÀU LÀ PHÚC. Tại vì hai lý do sau đây: 

Thứ nhất, giàu là phúc, cho nên trong những ngày đầu xuân, người ta mới cầu chúc cho nhau năm mới nói ra bạc khạc ra tiền, được làm ăn phát tài, buôn may bán đắt, ăn nên làm ra, tiền bạc đầy ví đầy tay, bán buôn thịnh đạt, năm này giàu hơn.

Thứ hai, giàu là phúc bởi vì Thánh Kinh ghi lại rằng giàu có sung túc, đó là dấu chỉ của phúc lành mà Thiên Chúa ban cho. Ví dụ như Tổ Phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác, Gia-cóp, Salomon…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*