presentation_of_the_lordNhân dịp kỷ niệm mười năm thụ phong linh mục, có một bạn trẻ email và hỏi rằng: “Cha có nhớ là đã tham dự và đã dâng bao nhiêu thánh lễ trong cuộc đời của cha không?”  Tôi thật sự bối rối, bởi vì tôi chẳng nhớ trong thời gian trước khi đi tu, tôi đã tham dự thánh lễ bao nhiêu lần nữa! Có lẽ chỉ 50 lần trong một năm, có khi còn ít hơn nữa.  Nhưng nếu tính từ khi bắt đầu đi tu cho đến nay, tính sơ sơ, tôi đã tham dự thánh lễ trên dưới 3,830 lần, và đã dâng được suýt soát 3,680 thánh lễ.  Còn bạn thì sao?  Xin bấm vào đây để đọc tiếp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu