Đừng Kỳ Thị…Do Not Discriminate!

Bạn có biết trên thế giới này, dân nào kỳ thị người Việt Nam của mình nhiều nhất không? Dân Mỹ, dân Campuchia, dân Lào, dân Trung Quốc hả? Tôi không nghĩ như vậy! Dân kỳ thị người Việt mình nhất đó là chính dân Việt nhà mình đấy! Bạn tin không? Người Việt kỳ thị người Việt nhất đấy! Tôi xin đơn cử ra đây một vài ví dụ để chứng minh:

• Tôi không thích mua nhà ở gần người Việt Nam, vì dân Việt Nam hay để ý đến đời tư của người khác, hay dòm ngó và hay…nhiều chuyện!

• Tôi hay dùng những ngôn từ mà trong đó hàm ẩn sự khinh dể, thiếu sự tôn trọng và thiếu tế nhị đối với những người khác miền, không cùng quê, nói ngọng, nói chữ L thành N và ngược lại! Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*