Có Dễ Dàng Làm Một…Good Shepherd?

Hôm nay là ngày lễ Chúa Chiên Lành, là ngày cầu nguyện cho ơn gọi tu trì, cách đặc biệt cầu nguyện cho các vị mục tử trong Giáo Hội, để các ngài được trở nên giống như Vị Mục Tử Nhân Lành dám hy sinh mạng sống vì đoàn chiên (Ga 10:11). Tôi xin chia sẻ với bạn một vài kinh nghiệm mục vụ, để qua đó, bạn có thể thấy những khó khăn, những thử thách mà các linh mục đã hay đang gặp phải, và qua đó, tôi ước mong bạn sẽ thông cảm cho các vị chủ chăn trong Giáo Phận cũng như trong giáo xứ của bạn. Tôi cũng hy vọng rằng, sau khi đọc bài chia sẻ này, bạn sẽ nhận ra điều này, đó là, trở nên một vị mục tử hiền lành, và nhân hậu như Chúa Giêsu Kitô thì không đơn giản một chút nào cả, nếu không muốn nói là cực kỳ khó khăn!

Kinh nghiệm thứ nhất…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*