Chúa Thánh Thần…In Our Lives

Trong tất cả mọi sứ mạng của Giáo Hội và trong đời sống của mọi Kitô Hữu, thánh Phaolo đã khẳng định, Chúa Thánh Thần đóng một vai trò hết sức quan trọng và rất cần thiết cho đời sống đức tin của chúng ta: “Không ai có thể kêu Đức Giêsu là Chúa nếu không là trong Chúa Thánh Thần” (1 Cor 12:3b). Sách Giáo Lý Công Giáo số 683 cũng dạy rằng: “Để tiếp xúc với Đức Kitô, trước hết phải được Chúa Thánh Thần đánh động. Chính Ngài đến đón chúng ta và khơi dậy niềm tin trong chúng ta…Sự sống có nguồn mạch nơi Chúa Cha và được ban tặng cho chúng ta trong Chúa Con, đã được thông ban cho chúng ta bởi Chúa Thánh Thần một cách thâm sâu…”  Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*