Chớ Tham Tiền & Worship Money

“Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng không có tiền thì không thấy hạnh phúc!” Đúng như vậy! Sống ở trên đời này, ai ai cũng cần đến tiền, không ai dám nói rằng: “Tôi không cần tiền!” Từ xưa cho đến nay, đồng tiền luôn là những phương tiện cần thiết cho tất cả mọi người, trong mọi nơi mọi lúc và trong mọi thời đại. Nói cách khác, đồng tiền đóng một vai trò khá quan trọng trong đời sống của mỗi người chúng ta. Thế nhưng làm gì thì làm, bạn và tôi phải cố gắng tránh đừng mê bốn cái T này, đó là THAM TIỀN và THỜ TIỀN.

Tại sao bạn và tôi phải tránh đừng THAM TIỀN? Xin thưa là bởi vì Thánh Phaolô đã khẳng định rằng mọi cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc (1 Tm 6:7). Lòng tham tiền đã và đang là nguyên nhân gây ra bao nhiêu là giống tội trên đời này. Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*