Phúc Âm tường thuật rằng ba vị tông đồ Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an được Chúa Giê-su chiếu cố một cách rất đặc biệt. Ví dụ, khi làm phép lạ cho con gái ông trưởng hội đường Gia-ia sống lại từ cõi chết (Mc 5:35-37); khi biến đổi hình dạng trên núi Tabor (Mc 9:2); khi cầu nguyện với Chúa Cha trong vườn Cây Dầu, Chúa Giê-su không dẫn ai đi theo, ngoại trừ ba ông: Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an.

Tại sao ba ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an được Chúa Giê-su tuyển chọn một cách đặc biệt như vậy? Có phải tại vì họ là những người thông minh, tài giỏi và thánh thiện không? Tôi không nghĩ như vậy bởi vì Phúc Âm tường thuật rằng cả ba ông đều là những người rất bình thường, chả có gì xuất sắc, nếu không muốn nói là chả ra làm sao cả! Bạn không tin thì cưa mở sách Phúc Âm ra đọc rồi thì sẽ thấy ngay!  Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu