Category: Uncategorized

Chớ Tham Tiền & Worship Money

“Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng không có tiền thì không thấy hạnh phúc!” Đúng như vậy! Sống ở trên đời này, ai ai cũng cần đến tiền, không ai dám nói rằng: “Tôi không cần tiền!” Từ xưa cho đến nay, đồng tiền luôn là những phương tiện cần thiết cho tất cả mọi người, trong mọi nơi mọi lúc và trong mọi thời đại. Nói cách khác, đồng tiền đóng một vai trò khá quan trọng trong đời sống của mỗi ngườ...

Patience: Một Nhân Đức Cần Có

Có nhiều mẫu gương kiên nhẫn được ghi lại trong Kinh Thánh. • Thiên Chúa hứa sẽ cho ông Abraham trở thành cha của một dân tộc vĩ đại khi ông 75 tuổi: “Dòng dõi ngươi nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển” (St 22:17), thế nhưng mãi đến khi được 100 tuổi, ông mới có được một đứa con trai đầu lòng là I-xa-ác (St 18:10). • Ông Gia-cóp đã kiên nhẫn làm không cô...

Làm Vì Chúa, Cho Chúa & In God!

Đọc bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay xong, tôi lại liên tưởng đến những Mác-ta ở trong dòng tu, trong cộng đoàn giáo xứ, trong các hội đoàn và trong các gia đình... Những Mác-ta thời nay đang hành xử và có những phản ứng na ná giống như bà Mác-ta khi xưa ở Bê-ta-ni-a: • Cha A càu nhàu và bực bội với bề trên: “Tại sao con nhập dòng đã lâu năm, kinh nghiệm đời linh mục của con ...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.


Hit Counter by http://yizhantech.com/