Category: Uncategorized

Đừng Kỳ Thị…Do Not Discriminate!

Bạn có biết trên thế giới này, dân nào kỳ thị người Việt Nam của mình nhiều nhất không? Dân Mỹ, dân Campuchia, dân Lào, dân Trung Quốc hả? Tôi không nghĩ như vậy! Dân kỳ thị người Việt mình nhất đó là chính dân Việt nhà mình đấy! Bạn tin không? Người Việt kỳ thị người Việt nhất đấy! Tôi xin đơn cử ra đây một vài ví dụ để chứng minh: • Tôi không thích mua nhà ở gần người Việt Nam,...

Kiên Nhẫn Khi…PRAY!

Ca dao tục ngữ Việt Nam ta có dạy: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”; hay là “Chữ nhẫn là chữ tương vàng. Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu” hoặc là “Đi buôn lúc lỗ, lúc lời. Có công bền chí, có thời phất to.” Kiên trì, và bền chí luôn luôn là chiếc chìa khoá mở cánh cửa của thành công! Ai cũng biết vậy! Thế nhưng! Trong việc cầu...

Tạ Ơn Chúa: Is Essential!

"Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa?” (Lc 17:17-18). Tại sao chín người được chữa khỏi bệnh phong cùi không quay trở lại để cám ơn Chúa Giêsu? Có thể là bởi vì chín bệnh nhân đó vui mừng quá đỗi, phấn khởi quá sức, cho nên họ đã chạy ngay về đoàn tụ với gia đình, sum họp với vợ con sau những tháng ngày xa cá...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.