Category: Uncategorized

Patience: Một Nhân Đức Cần Có

Có nhiều mẫu gương kiên nhẫn được ghi lại trong Kinh Thánh. • Thiên Chúa hứa sẽ cho ông Abraham trở thành cha của một dân tộc vĩ đại khi ông 75 tuổi: “Dòng dõi ngươi nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển” (St 22:17), thế nhưng mãi đến khi được 100 tuổi, ông mới có được một đứa con trai đầu lòng là I-xa-ác (St 18:10). • Ông Gia-cóp đã kiên nhẫn làm không cô...

Làm Vì Chúa, Cho Chúa & In God!

Đọc bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay xong, tôi lại liên tưởng đến những Mác-ta ở trong dòng tu, trong cộng đoàn giáo xứ, trong các hội đoàn và trong các gia đình... Những Mác-ta thời nay đang hành xử và có những phản ứng na ná giống như bà Mác-ta khi xưa ở Bê-ta-ni-a: • Cha A càu nhàu và bực bội với bề trên: “Tại sao con nhập dòng đã lâu năm, kinh nghiệm đời linh mục của con ...

“…Hãy Đi Và Thực Thi MERCY!”

Làm như người Samari tốt lành trong dụ ngôn của Chúa Nhật hôm nay có dễ không? Tôi nói thật, sống trong một xã hội mà ở đó hở ra một chút là bị sue, động một tí là bị đưa ra tòa…thì việc thực thi lòng thương xót giống như người Samari không phải là chuyện đơn giản, nếu không muốn nói là cực kỳ khó khăn! • Thấy một người già cả, và ngay cả người trẻ đi nữa, bị té ngã b&ec...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.


Hit Counter by http://yizhantech.com/