Category: Uncategorized

Priesthood Sunday

Bạn có biết tại Hoa Kỳ có một Chúa Nhật gọi là Priesthood Sunday không? Ý nghĩa và mục đích của ngày Priesthood Sunday là gì? Nếu bạn chưa bao giờ nghe qua hay chưa hiểu rõ về ngày này...Continue Reading... ...

Linh Mục Và Giáo Dân – CN30C

Có người nói rằng linh mục và giáo dân chẳng có gì khác biệt cả, ai cũng như ai! Đúng vậy! Linh mục cũng giống như giáo dân, cũng là con cái Chúa, cũng được Chúa yêu thương, cứu chuộc, và cả hai cũng đều có cùng chung một mẫu số chung, đó là sự yếu đuối, mỏng giòn, tội lỗi ... Thế nhưng có một vài cái khác biệt đấy, mời bạn đọc tiếp để biết những sự khác biệt giữa các linh mục và giá...

Kiên Trì Cầu Nguyện – CN29C

Trên đời này, có một thành quả, hay một thành công nào đó mà ta không cần thời gian, chỉ cần một tíc tắc, chỉ cần một chớp mắt là ta có ngay lập tức trong tay không? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra cả! Làm gì thì làm, bạn và tôi cũng cần phải có thời gian, phải có sự kiên trì, và nhẫn nại. Vì thế cho nên ca dao tục ngữ Việt Nam ta mới có những câu chẳng hạn như: “Có...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.