Category: Uncategorized

Gặp Gỡ Chúa

Nhân dịp kỷ niệm mười năm thụ phong linh mục, có một bạn trẻ email và hỏi rằng: “Cha có nhớ là đã tham dự và đã dâng bao nhiêu thánh lễ trong cuộc đời của cha không?”  Tôi thật sự bối rối, bởi vì tôi chẳng nhớ trong thời gian trước khi đi tu, tôi đã tham dự thánh lễ bao nhiêu lần nữa! Có lẽ chỉ 50 lần trong một năm, có khi còn ít hơn nữa.  Nhưng nếu tính từ khi bắt đầu đi tu cho đến nay, tính sơ sơ, t&oci...

Có Thể Tiêu Diệt Ba Kẻ Thù

“Anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau.”  Bạn có thấy lời mời gọi sống hiệp nhất của thánh Phao-lô có khó không?  Tôi thấy khó quá! Khó là bởi vì tôi thấy sự chia rẽ, phân ly đã xuất hiện từ lâu và sự chia rẽ vẫn còn đang không ngừng xảy ra.  Đáng buồn hơn nữa, nó...

Thánh

Bạn có biết tại sao những vật dụng dùng trong việc phụng tự như chén (chalice), dĩa (paten), bánh (bread), bàn thờ (altar), khăn lau chén lễ (purificator), khăn trải bàn thờ (corporal)… lại có chữ THÁNH đi sau, ví dụ như CHÉN THÁNH, DĨA THÁNH, BÁNH THÁNH, BÀN THÁNH, KHĂN THÁNH … như vậy không? Xin bấm vào đây để đọc tiếp ...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.