Category: Uncategorized

Chấp Nhận = Tha Thứ – CN1MVA

Mùa Vọng là mùa sám hối, là thời gian chúng mình cần phải canh tân dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi (Mt 3:3). Chúng mình hãy dọn đường cho Chúa đến bằng cách dẹp bỏ những nghi kị, những mối ác cảm và quên đi những quá khứ của người khác.  Continue Reading... ...

Ba Vua – Lễ Chúa Kitô Vua – A

Có nhiều quốc gia trên thế giới hôm nay đã huỷ bỏ chế độ vua chúa, người ta không nhắm mắt cúi đầu hay cúi rạp mình xuống để phục lạy những ông vua như ngày xưa nữa, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn còn rất nhiều người, trong đó không chừng có bạn và có tôi, đang tôn thờ một số ông vua mà mình không hay biết, bạn xem thử có khi nào bạn tôn thờ một trong ba ông vua này không nhá! Co...

Khi Nào Tận Thế Sẽ Đến – CN33C

Nhiều người đang hoang mang và tự hỏi: "Phải chăng ngày tận thế sắp đến vì những điềm báo dường như càng ngày càng xuất hiện rõ ràng: 'Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện (Lc 21:10-11)'"? Bạn có nghĩ như vậy không? Bạn và tôi cần phải...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.


Hit Counter by http://yizhantech.com/