Category: Uncategorized

Tha Thứ Cho Kẻ Thù: Easy or Tough?

Khỏi cần phải suy nghĩ, câu trả lời sẽ là: KHÓ! Thế nhưng KHÓ không có nghĩa là KHÔNG THỂ! Bởi vì đã và đang có những người không những chỉ có THA CHO KẺ THÙ nhưng còn YÊU KẺ THÙ của họ nữa! Ví dụ: • Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị, người đã tha thứ cho kẻ ám sát ngài là Ali Agca đang khi Ngài nằm trên xe cứu thương đến bệnh viện. Khi bình phục, thánh nhân c&...

Anger: Có Lợi Không?

Từ bậc vua chúa trên ngai vinh hiển đến kẻ cùng đinh chân lấm tay bùn, từ người cân đai áo mão đến kẻ khố rách áo ôm, ai cũng giận dữ (Hc 40:4). Không biết giận dữ có lợi ích gì hay không, mà từ xưa đến nay, những người ở trong gia đình, trong giáo xứ, trong dòng tu và trong tiệm nail, tại tiệm hớt tóc, ngoài chợ, nơi nhà hàng, văn phòng, công xưởng …cứ giận nhau hoài vậy hè? Dưới đây ...

Muối & Ánh Sáng – Salt & Light

Bạn có biết tại sao Chúa Giê-su lại nói với các môn đệ và với chúng mình rằng: “Chính anh em là muối cho đời … [Và] chính anh em là ánh sáng cho trần gian” không? Để có câu trả lời cho chính xác, mời bạn cùng với tôi, chúng mình hãy tìm hiểu về công dụng của muối và của ánh sáng. Muối có nhiều công dụng lắm, nhưng một trong những công dụ...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.