Kinh Thánh thuật lại rằng Chúa Giêsu đã làm rất nhiều phép lạ cho dân chúng. Ngài đã cho người được xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại … (Mt 11:5). Thế nhưng, để nhận được sự chữa lành, để những phép lạ được thực hiện, người ta đã phải hội đủ ba điều kiện sau:

• Thứ nhất là họ đã NHẬN RA họ đang bị bệnh, cần được Chúa chữa lành. Ví dụ như anh Ba-ti-mê, đã nhận rằng anh ta đang bị mù lòa, cho nên anh ta mới van xin Chúa Giêsu “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." (Mc 10:51).

• Thứ hai là đã có LÒNG TIN vững mạnh vào quyền năng của Chúa Giêsu. Chẳng hạn như người đàn bà van xin Chúa chữa lành cho con gái bà, và con gái của bà đã được khỏi bệnh, lý do là…Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu