Ba Vua – Lễ Chúa Kitô Vua – A

Christ the King - ACó nhiều quốc gia trên thế giới hôm nay đã huỷ bỏ chế độ vua chúa, người ta không nhắm mắt cúi đầu hay cúi rạp mình xuống để phục lạy những ông vua như ngày xưa nữa, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn còn rất nhiều người, trong đó không chừng có bạn và có tôi, đang tôn thờ một số ông vua mà mình không hay biết, bạn xem thử có khi nào bạn tôn thờ một trong ba ông vua này không nhá! Continue Reading…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*