ZacchaeusBạn có thán phục ông Da-kêu không? Riêng tôi, đọc qua bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, rất khâm phục ông ta. Bạn biết tại sao tôi lại khâm phục ông Da-kêu như vậy không? Xin thưa là tôi thấy ba nhân đức sáng ngời của ông, đó là: THÔNG MINH – CAN ĐẢM & DÁM THAY ĐỔI!  Continue Reading…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu