Author: admin

Phêrô & Phaolô: Who Are They?

Bạn có biết hai vị Đại Thánh Phê-rô và Phao-lô mà chúng ta mừng kính hôm nay là ai không? • Là người nhút nhát, nghe thấy chuyện máu đổ, đầu rơi là bắt đầu...bàn rùn ngay lập tức: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” (Mt 16:23). • Là người hay nói liều và mất uy tín. “Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là khô...

Niềm Tin Vào…Eucharist

Ngày xưa, Chúa Giê-su có nhiều đệ tử lắm, thánh Luca ghi nhận rằng có tới Bảy Mươi Hai môn đệ! “Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ...” (Lc 10:1). Bảy mươi hai người này là những người được Chúa Giê-su yêu thương, tin tưởng, và trao cho quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực ma quỷ… (Lc 10:17,19). Thế nhưng khi vừa nghe Chúa Giêsu nói: “Thịt tôi thật là của ăn, và máu tô...

Mầu Nhiệm…Holy Trinity

Để diễn tả những bí nhiệm ở trong mỗi một con người, ông bà ta thường hay nói: “Sông sâu còn có kẻ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người.” Hoặc là “Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho tường?” Thật vậy! Mỗi một con người là một vực thẳm không dò, là một huyền nhiệm mà không ai có thể nào hiểu thấu được. Nếu giữa người với người, đang sống sờ sờ ngay trước mặt mà ...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.


Hit Counter by http://yizhantech.com/