Author: admin

Thay Đổi Khi Gặp…GOD!

“Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh!” Lời đầu tiên trong bài hát GẶP GỠ ĐỨC KITÔ của linh mục nhạc sĩ Tiến Lộc, đã phản ảnh rất trung thực về sự thay đổi của ông Da-kêu, trưởng ty Thuế Vụ Thành Giê-ri-khô mà thánh Luca tường thuật trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật thứ 31 hôm nay. Thật vậy, cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa ông Da-kêu và Chúa Giê-su ở dưới gốc cây sung, đ&a...

Đừng Kỳ Thị…Do Not Discriminate!

Bạn có biết trên thế giới này, dân nào kỳ thị người Việt Nam của mình nhiều nhất không? Dân Mỹ, dân Campuchia, dân Lào, dân Trung Quốc hả? Tôi không nghĩ như vậy! Dân kỳ thị người Việt mình nhất đó là chính dân Việt nhà mình đấy! Bạn tin không? Người Việt kỳ thị người Việt nhất đấy! Tôi xin đơn cử ra đây một vài ví dụ để chứng minh: • Tôi không thích mua nhà ở gần người Việt Nam,...

Kiên Nhẫn Khi…PRAY!

Ca dao tục ngữ Việt Nam ta có dạy: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”; hay là “Chữ nhẫn là chữ tương vàng. Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu” hoặc là “Đi buôn lúc lỗ, lúc lời. Có công bền chí, có thời phất to.” Kiên trì, và bền chí luôn luôn là chiếc chìa khoá mở cánh cửa của thành công! Ai cũng biết vậy! Thế nhưng! Trong việc cầu...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.