Author: admin

Mỹ Quốc và Thiên Quốc – CN32C

Mỹ Quốc là một nơi mà tôi đã từng một thời mơ ước được đến định cư, lý do thì nhiều lắm, nào là xinh đẹp, nào là giàu có văn minh, nào là sung túc ... và để ước mơ đó trở thành hiện thực, tôi đã phải hy sinh và phải đánh đổi khá nhiều...Continue Reading... ...

Gương Sáng Da-Kêu – CN31C

Bạn có thán phục ông Da-kêu không? Riêng tôi, đọc qua bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, rất khâm phục ông ta. Bạn biết tại sao tôi lại khâm phục ông Da-kêu như vậy không? Xin thưa là tôi thấy ba nhân đức sáng ngời của ông, đó là: THÔNG MINH – CAN ĐẢM & DÁM THAY ĐỔI!  Continue Reading... ...

Lễ Các Linh Hồn

Đối với niềm tin vào Thiên Đàng - Luyện Ngục và Hỏa Ngục, người ta có nhiều thái độ khác nhau, bạn có tin rằng có Thên Đàng-Luyện Ngục và Hoả Ngục không?  Continue Reading... ...

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.


Hit Counter by http://yizhantech.com/