3 Đừng…3 Don’t Method!

Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay được gọi là Lễ Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa, và cũng là ngày đầu tiên trong Tuần Thánh. Trong thánh lễ hôm nay và trong những thánh lễ của những ngày sắp tới, đặc biệt là trong Tam Nhật Vượt Qua, chúng mình sẽ được nghe những bài Phúc Âm của cả bốn thánh sử Mát-thêu, Mác-cô, Luca và Gioan kể lại về cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô.

Qua hai bài Thương Khó, mời bạn cùng với tôi suy nghĩ về những khuôn mặt rất KHÓ THƯƠNG. Qua những suy niệm về những khuôn mặt KHÓ THƯƠNG ấy, tôi hy vọng rằng, bạn và tôi sẽ nhận ra những điều chúng ta cần phải tránh và những điều chúng ta nên làm, để trở thành những người DỄ THƯƠNG hơn… Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright © 2014 Cha Phạm Tinh, SDD. All rights reserved.


Hit Counter by http://yizhantech.com/