Kỷ Niệm 10 Năm Linh Mục

CoLaiDoCó rất nhiều hình ảnh nói về thiên chức linh mục. Nhưng nếu xem cuộc đời nầy là một chuyến đi và tôn giáo là một hành trình, thì hình ảnh một ‘ông lái đò’ có lẽ là hình ảnh khá thích hợp để diễn tả thiên chức linh mục. Xin bấm vào đây để đọc tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*